Voor- en nadelen van laserontharing


Laserontharing is nu heel gewoon, maar de vraag rijst of hiermee alle soorten haar kunnen worden behandeld en of het echt permanent is.
Voor- en nadelen van laserontharing

Wat is laserontharing en hoe werkt het?

Laserontharing heeft tot doel de haarbol te vernietigen. Dit is het gezwollen gebied dat de basis van het haar vormt. In het geval van donker haar, is dit gebied gepigmenteerd. Een laser is een toestel dat een zeer speciaal soort licht uitzendt omdat het uit één enkele golflengte bestaat, hetgeen zijn monochromatisch karakter bepaalt. Afhankelijk van deze golflengte, die specifiek is voor elke laser, zullen de fotonen waaruit dit licht bestaat in meerdere of mindere mate worden geabsorbeerd door de verschillende structuren die men aantreft, met name naar gelang van hun kleur. Een gepigmenteerde haar vertegenwoordigt dus een bruin of zwart doelwit. Ontharingslasers worden door deze kleur sterk geabsorbeerd als gevolg van het natuurlijke pigment van de huid, melanine. Eenmaal geabsorbeerd, wordt het licht omgezet in warmte. Deze hitte vernietigt de haarbol en zorgt ervoor dat het haar permanent wordt verwijderd.

Het doelwit van de laser is dus niet echt de bol, maar het pigment dat hem zijn bruine kleur geeft. Dit heeft twee essentiële gevolgen: enerzijds, als donkere haren effectief vernietigd kunnen worden, is de laser niet doeltreffend op niet-gepigmenteerde haren, zoals witte, blonde of rode haren… Bovendien zal het laserlicht niet het verschil maken tussen het melanische pigment van de bol en het pigment dat in overvloed aanwezig is in de opperhuid van een gepigmenteerde huid (van nature gepigmenteerd, of na een zonnebankbeurt)

Dit brengt ons bij de twee grenzen van ontharingslasers: alleen donkere haren kunnen effectief worden behandeld, en alleen lichte huid kan zonder risico worden behandeld. De ideale kandidaat voor ontharing is dus een patiënt met een lichte huidskleur en bruin of zwart haar. Sinds enkele jaren zijn er echter lasers (Nd-Yag) waarmee de gepigmenteerde huid in alle veiligheid doeltreffend kan worden behandeld, zij het ten koste van enkele sessies meer. Dit is mogelijk gemaakt door in te spelen op de specifieke technische parameters van deze lasers.

Wat is het verschil tussen lasers en gepulseerd licht?

Verschillende lasers zijn doeltreffend voor ontharing. De meest verbreide zijn alexandrietlasers, gevolgd door diodelasers. Ze zijn het meest actief op de blanke huid. De Nd-YAG lasers kunnen de gepigmenteerde huid behandelen, in tegenstelling tot de andere apparaten. Er zijn echter meer sessies nodig om een significante en langdurige haarreductie te bereiken, en ze zijn pijnlijker.

Sommige artsen stellen voor het haar te verwijderen met gepulseerde lampen. Dit zijn niet echt lasers, maar ze zijn doeltreffend als ze krachtig en betrouwbaar zijn en goed worden gebruikt. Want paradoxaal genoeg zijn zij, hoewel zij op een eenvoudiger technologie zijn gebaseerd en de reputatie hebben risicovrij te zijn, in feite delicater in het gebruik. De grens tussen efficiëntie en het nemen van risico’s is smaller, vooral bij de goedkoopste apparaten, die meestal worden aangetroffen bij beoefenaars met weinig ervaring…

Is laserontharing permanent?

Het woord “permanent” is een gevaarlijke term, in ieder geval overdreven, als het gaat om laserontharing. Na een sessie lijkt de behandelde zone inderdaad goed verwijderd en zijn in theorie alle aanwezige haarbolletjes vernietigd. De rustende, ongepigmenteerde haarbollen die aan de werking van de laser zijn ontsnapt, zullen echter geleidelijk actief worden en nieuwe haren doen ontstaan. De ontharing zal enkele weken aanhouden, voordat er opnieuw haargroei optreedt: een nieuwe lasersessie is dan noodzakelijk. Daarna volgt weer een ontharingsfase, en vervolgens een nieuwe hergroei, zij het minder belangrijk dan de vorige. Naarmate de sessies worden herhaald, zal de hergroei zelfs steeds discreter worden.

Voor de oksels, de bikinilijn en de buik mag redelijkerwijs worden aangenomen dat de patiënt na vijf of zes sessies nog slechts een kleine en onopvallende hoeveelheid haar mag hopen te hebben, met een vermindering van het aantal haren met meer dan 80%, terwijl de resterende haren over het algemeen zeer fijn en dus niet erg zichtbaar zijn. Op het gezicht is het aantal sessies helaas hoger, vooral als er geassocieerde hormonale anomalieën zijn. Zodra een bevredigend resultaat is bereikt, kan een onderhoudssessie om de 12 tot 18 maanden de effecten verlengen.

Wat is het optimale ritme van de sessies?

Zoals we hebben gezien, vernietigt een laserbehandeling in zekere zin een generatie van haarbollen. Daarom moet worden gewacht tot er nieuwe haren verschijnen voordat een nieuwe sessie wordt overwogen. Deze tijd varieert echter sterk naar gelang van het gebied: veel sneller in het gezicht, langzamer in de ledematen. Het is dus onmogelijk om net na een sessie te weten wanneer de volgende sessie zal plaatsvinden, die zal worden uitgevoerd wanneer de patiënt weer een beetje haar ziet verschijnen.

Wat zijn de risico’s en bijwerkingen?

Ontharing met behulp van laser is tegenwoordig een uiterst populaire techniek in Frankrijk, waarschijnlijk bij enkele tienduizenden patiënten per jaar. Het aantal waargenomen incidenten is, in vergelijking met de werkelijke frequentie van deze procedure, zeer laag. De meeste bijwerkingen zijn goedaardig. De meest problematische bijwerking is branderigheid, die kan worden gevolgd door depigmentatie van de huid. We hebben gezien dat het doelwit van laserontharing het huidpigment is, d.w.z. melanine.

Het is dus begrijpelijk dat als een patiënt onthaard wordt terwijl zijn huid gebruind of gepigmenteerd is, de laser niet het verschil maakt tussen het pigment van de bol en dat van de huid, er een actie zal plaatsvinden op het niveau van de opperhuid die rijk is aan melanisch pigment, en dit zal resulteren in een oppervlakkige verbranding. Als de verbranding van matige intensiteit is, wat meestal het geval is, zal een tijdelijke depigmentatie volgen, maar de patiënte zal, wanneer zij zich weer aan de zon kan blootstellen, zien dat deze gedepigmenteerde zones hun normale pigmentatie terugkrijgen. In het geval van ernstigere brandwonden kan voor permanente depigmentatie worden gevreesd. Veel vaker, maar meer goedaardig, is hyperpigmentatie het resultaat van een sterke ontstekingsreactie na de sessies.

Normaal gesproken worden de sessies gevolgd door een eenvoudige rozigheid van de huid, een lichte ontsteking, normaal, die een of twee dagen aanhoudt. Als de reactie sterker is, bijvoorbeeld omdat de huid licht gepigmenteerd is, zal zij duidelijker zijn en kan zij resulteren in hyperpigmentatie, vooral als de patiënt aan de zon wordt blootgesteld. Dit is echter een minder groot probleem dan depigmentatie omdat het van voorbijgaande aard is en uiteindelijk zal verdwijnen. Daarom benadrukken wij nogmaals dat het belangrijk is patiënten met een lichte huid en bruin haar altijd te behandelen: bruin haar om doeltreffend te zijn, een lichte huid om veilig te zijn. Gepigmenteerde huid zal worden behandeld met de Nd-YAG laser.

De behandeling moet altijd worden uitgevoerd door of onder de directe verantwoordelijkheid van een arts, die de parameters van de behandeling moet vaststellen. Er bestaat momenteel enige onduidelijkheid over de vraag of een assistent de behandeling onder strikt toezicht van de arts mag uitvoeren. In ieder geval mag de behandeling niet worden uitgevoerd door een niet-arts in afwezigheid van een arts in de nabijheid van de patiënt.

Het probleem van paradoxale stimulatie

In een zeer klein aantal gevallen hebben wij helaas geconstateerd dat de patiënten geen ontharing vertonen, maar een accentuering van de pilositeit op het moment van de hergroei. Dit is zeer zeldzaam, maar wordt bijna altijd in zeer bijzondere omstandigheden waargenomen: in het gebied vóór de oren, in de hals, vooral bij patiënten uit het Middellandse-Zeegebied. Dit risico lijkt groter te zijn wanneer met de laser te lage vermogens worden gebruikt of wanneer er sprake is van geassocieerde hormonale anomalieën. In het algemeen moet de arts, wanneer tot een ontharingsbehandeling wordt besloten, zich ervan vergewissen dat er geen anomalieën zijn die moeten worden gecorrigeerd, omdat zij soms verantwoordelijk zijn voor hyperpilositeit.

Is er nog een plaats voor elektrolyse?

Elektrisch ontharen, een meer traditionele behandeling, heeft nog steeds een plaats op kleine oppervlakken. De beperking ervan is namelijk dat het moeilijk is veel haren in één sessie te verwijderen, terwijl dit het voordeel van laser is. We hebben echter gezien dat sommige haren, zoals witte haren, lichte en fijne haren en rode haren, resistent zijn tegen de laser. En voor dit soort haar kan alleen elektrisch ontharen worden aangeboden, naast traditionele technieken zoals harsen.

Een hoge tevredenheidsindex

Laserontharing is tegenwoordig een zeer wijdverbreide procedure, die echter niet mag worden gebagatelliseerd. Het moet een medische procedure blijven. Afhankelijk van de patiënt zijn bepaalde lasertypes meer aangewezen dan andere, en de parameters moeten perfect worden gecontroleerd.

Na verschillende sessies kunnen met laserontharing echt duurzame resultaten worden bereikt en de tevredenheidsindex van de patiënten kan als uitstekend worden beschouwd, aangezien met laserontharing duurzame resultaten kunnen worden bereikt op grote oppervlakken, die tot nu toe te moeilijk te behandelen waren met technieken zoals elektrische ontharing, die doeltreffend zijn op kleine oppervlakken.

Lees ook:

Recent Posts